دارنده گواهی نامه ISO9001:2015

به  انتشارات اندیشه شیرین خوش آمدید.

شماره 4 فصل تابستان 1401 سال اول

فلسفه‌ی مید بخش دوم: نظریه‌ی کنش
آندرو. جی رِک-مترجم: فرزانه فرشادی

چکیده:
بنیانِ جامعه‌شناسی تفسیری ملهم از اندیشه‌ی فلسفی مید است. او که استاد هربرت بلومر بوده است بسیار در پایه‌گذاری اندیشه‌های بلومر در کنش نمادی اثر بخش بوده است؛ اما آنجه که دریافت اندیشه‌های مید را بیش از پیش با اهمیت می‌کند، نگاه او درباره‌ی مدرنیته و مشکلات برخاسته از دوران مدرن است، به همین سبب کوشش شده ‌است تا در چند جستار، مفاهیم پیجیده‌ی مید فارغ از یادداشت‌های منتشر شده‌ی پس از مرگ او مانند کتاب «خود، ذهن، جامعه» از دریچه‌ی نگاه فیسلوفان معاصر اندیشه‌های مید بازخوانی شود.
در این جستار که بخش دوم از اندیشه‌های مید را دربر می‌گیر به بررسی نظریه‌ی کنش او پرداخته شده است، در نظریه‌ی کنش به مراحل کنش، گذرایی کنش، کنش اجتماعی و بازتاب پرداخته می‌شود، اینکه چگونه کنش با ادراک، کاربری و کامل شدن مفصل‌بندی می‌شود.
مفاهیم گفته شده، برای درک مفاهیم مانند هویت، برسازی کنش و مفاهیم مرتبط در نظریه‌ی‌های تفسیرگرایی از اهمیت ویژه‌ای برخودار هستند.
کلید واژ ها: اندیشه‌ی مید، نظریه‌ی کنش، مراحل کنش

دانلود متن مقاله:

 

مراسم آبخواهی و کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن؛ مردم_نگاری مراسم آبخواهی از قنات فیجار
شهرام باسیتی

چکیده:
کمبود آب به عنوان بهاترین ثروت در اختیار انسان یکی از مهمترین چالش¬هایی است که در تاریخ ایران همواره مورد تاکید واقع شده است. این امر به دلیل اقلیم خشک و شکننده¬ی کشور به¬ویژه در مناطق مرکزی به عنوان عاملی حیات¬بخش مورد توجه ویژه مردمان این سرزمین بوده است. به همین دلیل آنها اقدام به احداث قنات نموده تا بتوانند از آب¬های زیرزمینی استفاده بهینه داشته باشند. در روستای بخش¬آباد به دلیل اهمیت و نحوه¬ی تقسیم¬بندی آب قنات فیخار، مراسمی آبخواهی هر ساله برگزار می¬شده است. این پژوهش با در نظر داشتن رویکرد کارکردگرایی سعی در مردم¬نگاری این مراسم با درنظر داشتن کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن برای مردم روستا داشته است. نتایج نشان می¬دهد که مراسم آبخواهی در روستای بخش¬آباد در سه نوع مراسم، نماز و دعای باران، قربانی و عروس چشمه برگزار می¬شده که این مراسم¬ها دارای کارکردهای انسجام، همیاری و تعاون در میان روستاییان بوده و با عناصری مشترک بهم پیوند داده می¬شدند. زمان اجرای مراسم در روز جمعه سوم اسفند هر سال، تفکیک جنسیت و تقسیم –کارو پوشش رنگ سفید برای همه از مهمترین عناصری مشترکی هستند که در مراسم آبخواهی در هر سه نوع مراسم دیده می¬شوند.
کلید واژ ها: مراسم آبخواهی، کارکردهای فرهنگی اجتماعی، مردم¬نگاری، قنات فیجار، روستای بخش¬آباد

دانلود متن مقاله:

 

بررسی تأثیر ارزش های فرهنگی و محدودیت های اقتصادی بر رویه‏های اخلاقی مشاغل گردشگری شهر بوشهر
علیرضا گلستانی

چکیده
در سازمان ها عملکرد شغلی دارای نقش اساسی و حیاتی برای دستیابی اهداف است، از این رو از نظر مدیران دارای اهمیت بالایی است به همین دلیل از بعد نظری و هم از بعد کاربردی پی بردن به عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر می گذارد اهمیت بسزایی دارد. لذا این مقاله با هدف بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی و محدودیت های اقتصادی بر رویه های اخلاقی مشاغل گردشگری شهر بوشهر انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمانهای گردشگری شهر بوشهر می باشد که تعداد آنها 100 نفر است. طبق سرشماری همین تعداد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استانداردسانتوس و همکاران(2018) استفاده شد که شامل مؤلفه های سرمایه فرهنگی (6 سؤال)، سرمایه روانشناختی (23 سؤال)، عملکرد شغلی (10 سؤال) و سرمایه اجتماعی (23 سؤال) بود. روایی صوری و محتوایی سؤالات با استفاده از نظر کارشناسان بررسی و تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای؛ سرمایه فرهنگی (754/0)، سرمایه روانشناختی (931/0)، سرمایه اجتماعی (903/0) و عملکرد شغلی (705/0) برآورد شد که بالاتر از 7/0 است و بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل سازی با کاربرد نرم افزار PLS استفاده شد. بر اساس نتایج مقدار T-Valueاز 96/1 بیشتر بود بنابراین می توان گفت ضرایب مسیر معنادار هستند و بارهای عاملی گویای این است که سرمایه اجتماعی به میزان 282/0، سرمایه فرهنگی به میزان 461/0 و سرمایه روانشناختی به میزان 371/0 بر عملکرد شغلی در مشاغل گردشگری شهر بوشهر تاثیر داشته اند.
کلید واژ ها: سرمایه اجتماعی،سرمایه فرهنگی،سرمایه روانشناختی، عملکرد شغلی، گردشگری

دانلود متن مقاله:

بررسی عوامل اقتصادی بر سلامت اجتماعي زنان
رنگین نگار کرم زاده

چكيده:
به طور کلّی از این دید هرکس عضوی از افراد خانواده و عضو یک جامعه بزرگ‌تر به حساب می‏آید و بر شرایط اقتصادی و رفاه «تمامیت شخص» در رابطه با شبکه‏ای اجتماعی، توجّه می‏شود از جمله اقشار جامعه در دوران معاصر کشور ما، زنان كارمند هستند. زنان كارمند، افرادي هستند که تلاش مي كنند از لحاظ اقتصادی و رفاهی به خود متكي باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت اجتماعی زنان كارمند شهرداري منطقه يك تهران و نیز ارائه راهکارهایی به منظورکاهش و یا حل ¬مشکلات آن ها، انجام گرفته است. جامعه¬ آماری ¬این پژوهش ¬کلیه زنان كارمند شهرداري منطقه يك تهران و بالغ بر400 نفر بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است، از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده و از تحلیل همبستگی پیرسون و از طریق نرم افزار SPSS جهت سنجش میزان رابطه میان متغیرها بهره گرفته شده است. یافته¬های حاصل از این پژوهش حاکی از این است که عواملی اقتصادي با سلامت اجتماعی زنان كارمند رابطه مستقیم دارند.
کلید واژه ها: زنان كارمند، سلامت اجتماعی، عوامل اقتصادی

دانلود متن مقاله:

اشتراک گذاری مطلب
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من
  • نحوه بخش پذیرش اثر
  • فرم بررسی ثبت آثار ارسالی-FOM-1001
  • فرم بررسی ثبت ترجمه آثار ارسالی-FOM-1002
  • فرم بررسی ثبت تألیف آثار ارسالی-FOM-1003
  • فرم بررسی ثبت تبدیل پایان نامه به کتاب آثار ارسالی-FOM-1005